Felhasználási feltételekJelen felhasználási feltételek a stahl.hu honlapra (a továbbiakban: Honlap, Weboldal vagy stahl.hu) üzemeltetője a Kulinária Kiadó Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Volkmann u. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-730992, adószáma: 13354330-2-41, e-mail ) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Kulinária Kft.) vonatkoznak.


Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban:
Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a stahl.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a stahl.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a Honlap látogatója, illetve mindenki, aki a stahl.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi.

A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre.


A hatályos Felhasználási feltételek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek. A Kulinária Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a stahl.hu nyitó oldalán tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.


I. A Szolgáltatás

A stahl.hu weboldalon található Szolgáltatások célja receptek és egyéb olyan tartalmak közlése, amelyek elsősorban női Felhasználók érdeklődésre tarthatnak számot.

A Szolgáltató mindezeken kívül az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, mely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése ne, vagy csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

I.1. A tartalomszolgáltatás során a stahl.hu saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít.

 I.2. A Szolgáltató a közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (pl. hozzászólások, vélemények, receptek, képek) Honlapon való megjelenítését, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja (tárhelyszolgáltatás és hozzáférésbiztosítás); továbbá információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít a Felhasználók számára (keresőszolgáltatás). A közvetítő szolgáltatások körébe tartoznak továbbá a Szakértői vélemények és a Játékok.

I.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a stahl.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Honlapon a Hirdetetés szóval és/vagy (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

I.4. A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.
A bannerek hirdetésnek minősülnek.


II. Regisztráció

A stahl.hu-n található egyes Szolgáltatások csak regisztrációval vehetőek igénybe. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által - jelen Felhasználási feltételek betartása mellett - szabadon igénybe vehetők.


 

A regisztrálás a regisztrációs oldal valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újraindul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A sikeres regisztráció feltétele továbbá, hogy a Felhasználó által megadott egyedi azonosításra alkalmas adatok – felhasználónév, e-mail cím - még ne szerepeljenek a Szolgáltató adatbázisában.


A regisztráció sikerének további feltétele, hogy a Felhasználó a megadott e-mail címére elküldött jelszóval a regisztrációtól számított három napon belül bejelentkezzen a Weboldalra.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozóan az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók.

 

A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a Felhasználási feltételeket, a regisztrációja minden indoklás, illetve értesítés nélkül törlésre kerül, ezzel kizárva a Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének lehetőségéből. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.


III. A Felhasználók által közzétett tartalom

Felhasználó a regisztrációjával korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (recept feltöltése, videómegosztás, hozzászólások, stb.) tartalmára vonatkozóan, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. Az általa közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, nem használhatóak reklámtartalmú üzenetek közlésére, valamint egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

 

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon olyan tartalmat jelenít meg, mely jogvédelem alatt áll, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, illetve feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

 

Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.
A hozzászólásokban és a szakértői kérdezz-felelek nyitott szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, melyért pénzt vagy más ellenszolgáltatást kérnek, illetve fogadnak el.

III.1. Receptfeltöltés

A Szolgáltató a Felhasználók számára felületet biztosít arra, hogy ételrecepteket és hozzájuk tartozó képeket, videókat jelentessenek meg a Honlapon. A Receptfeltöltés regisztrációhoz kötött szolgáltatás. A feltöltött receptek a többi felhasználható által értékelhetőek és kommentelhetőek. A szolgáltatás keretén belül a recepthez kizárólag az adott recept elkészítésének folyamatát vagy eredményét bemutató fotó vagy videó tölthető fel.

 

Fontos, hogy a különböző gasztronómiai receptek is szerzői jogi védelem alatt állhatnak. Ezért Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (például receptek, képek, videók, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik.

 

Felhasználó a tartalom feltöltésével korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott tartalom tekintetében minden téren megfelelő jogosultságokkal rendelkezik.

 

Felhasználó, mint a stahl.hu részére továbbított, szerzői jogvédelem alá eső tartalmak szerzője a továbbítással hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmakat a Kulinária Kft. időben és térben korlátozás nélkül, határozatlan ideig felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a tartalmak felhasználási és vagyoni jogait átruházza.

 

A Felhasználó a továbbítással kifejezetten lemond a tartalmak felhasználási és a vagyoni jogok átruházásával kapcsolatos jogairól Kulinária Kft. részére és azok részére, akiknek Kulinária Kft. felhasználási jogot enged, a felhasználási és/vagy vagyoni jogokat átruházza.

 

A Felhasználó a továbbítással kifejezetten lemond a tartalmaknak a Kulinária Kft. részéről történő további felhasználásával, a felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármilyen díjigényéről.

 

A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználó által feltöltött tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatba ütköző tartalmakat törölje.

 

III.2. Hozzászólások

 

 Szolgáltató a regisztrált Felhasználói számára lehetőséget biztosít, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. Ez a tevékenység azonban csak addig megengedett, míg kulturált, etikus keretek között folyik.

 

A regisztrált Felhasználók a hozzászólásokban a regisztrációs nevükkel jelennek meg. 

 

A hozzászólásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, az esetleges problémákért, okozott károkért a felelősséget a károkozóra hárítja.
 

 

A hozzászólások minden Felhasználó számára olvashatóak, de csak a regisztrált Felhasználók által kommentálhatóak.

A hozzászólásokban tilos:

 1. a trágár kifejezések, sértő szavak, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények közzététele,

 2. személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

 3. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni,

 4. olyan termékeket (pl. kábítószer, tudatmódosító) vagy olyan termékeket melyek forgalmazása engedélyköteles (pl. veszélyes tárgyak, fegyverek, gyógyszerek), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra kínálni

 5. bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalom jogsértő módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, vagy ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználókat buzdítani.

 6. személyes adatok közzététele - még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is (lsd. az adatvédelmi és adatkezelési elveket), valamint bármely olyan információ (például e-mail, levél vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, mely azonosításra alkalmas lehet,

 7. olyan hozzászólások vagy hivatkozások elhelyezése, melyek a Szolgáltató, annak munkatársai, illetőleg a Honlap olvasóinak, ügyfeleinek a jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sérthetik vagy veszélyeztethetik

 8. a Szolgáltató munkatársának, megbízottjának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat használni

 9. szándékosan megtéveszteni, félrevezetni a többi Felhasználót

 10. a Honlap technikai működésének hátráltatása, a Szolgáltató tevékenységének akadályoztatása, illetve ezen tevékenységre mások buzdítása,

 11. a Moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni

 12. bármely jogsértő tartalom, bűncselekményre való felhívás, jogellenes cselekedetre való buzdítás elhelyezése vagy az erre utaló magatartás,

 13. a reklámozás és az üzletszerű kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató - a moderátorok útján - bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

Magánszemélyként Eladási, vételi és csereajánlatot tenni, illetve segítséget kérni ilyen ügyben kizárólag az arra kijelölt helyen és a jelen Szabályzatban meghatározott módon lehet. Amennyiben ezen szabályt a Felhasználó megsérti, a Felhasználó által közzétett tartalom törlését követően a moderátor mérlegelése alapján a Felhasználó a rendszerből törlésre kerül.
Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg.


III.3. Szakértők

 Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a Felhasználók adott témákban jártas Szakértőktől interaktív kommunikáció során szerezhessenek információkat. A szakértők szolgáltatásainak igénybevételéhez nincs szükség regisztrációra.

A Szakértői rovatban megjelenő tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy mások jogait, jogos érdekeit vagy a közerkölcsöt sértő, rosszindulatú vagy valótlan, illetve bármely egyéb okból jogsértő vagy a Felhasználási feltételekbe ütköző megnyilvánulást.

A Szakértői felületen megjelenő kérdések és válaszok a Szolgáltató jogos tulajdonát képezik, annak Felhasználók vagy Szakértők általi másolása vagy bármilyen más formában történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!
 

IV. Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

A Szolgáltató Moderátorok segítségével felügyeli a stahl.hu oldalon megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat.
A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. Tevékenységüket szúrópróbaszerűen végzik, valamint a Felhasználók által részéről érkező észrevételeket ellenőrzi és megfelelő módon kezeli. A Moderátorok feladata eldönteni, hogy egy egy hozzászólás, tartalom sérti-e mások érdekeit, megfelel-e a Szolgáltató Felhasználási feltételeinek.
Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközölő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.
A Moderátornak a döntéseit a Felhasználók felé nem kell megindokolnia, felelősséggel kizárólag a Szolgáltató felé tartozik.
Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.
Kérjük, hogy amennyiben a Felhasználási feltételekbe ütköző, kifogásolt hozzászólást vagy tartalmat talál a Honlapon, úgy haladéktalanul jelezze azt Moderátoraink felé a
"> e-mail címre. A Szolgáltató amennyiben a panaszt megalapozottnak találja gondoskodik az információnak az eltávolításáról, de fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

 

V. Az egyes Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

 

V.1. Hírlevél: Felhasználó a regisztráció során feliratkozhat a Szolgáltató hírleveleinek fogadására. A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail címre a szolgáltatói tartalmon kívül, reklámot tartalmazó hírlevél, illetve tájékoztatás is megküldésre kerüljön. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó reklámok küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.
V.2. Játék, Shop: Közvetítő szolgáltatások, melyekre a jelen Felhasználási feltételeken túl a linkelt oldal felhasználói feltételei is érvényesek. Ezekről a Felhasználók az adott oldalon tájékozódhatnak.

V.3. Kalkulátorok, Tesztek, Horoszkóp: A szolgáltatások használata során Felhasználó a szükséges paraméterek megadásával különböző információkat tud generálni magának. A tartalom egy része, bár személyre szabott, sémákra épül, tájékoztató jellegű információ, ezért a Szolgáltató a valóság és a honlapon közzétett információk különbségéért nem vállal felelősséget.

V.4. Nyereményjáték:

A nyereményjátékok általános leírása, ezen a linken érhető el.

V.5.Tesztek, termékbemutatók, programajánlók: Szolgáltató a Honlapon rendszeresen megjelentet termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő tartalmakat. Ezek a tartalmak minden esetben a Szolgáltató szubjektív, önálló véleményét tükrözik. Ezen tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

VI.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, illetve az általa - mint közvetítő szolgáltató által - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.
A Szolgáltató az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt nem köteles ellenőrizni, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
VI.2. A Honlapot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

 

VII. Vonatkozó jogszabályok

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.

 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.

 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.Jelen Felhasználási feltételek 2011. május 1-től visszavonásig hatályosak.

HÍRLEVÉL
Büntetlen finomságok
Szavazás
Hány adag ételt főzöl általában egyszerre?
4 emberre
6 emberre
még többre
csak magamra
kettőnkre
Szavazok
Partnereink