Adatvédelmi szabályzat

A Kulinária Kiadó Kft-nek, mint adatkezelőnek (a továbbiakban Adatkezelő vagy Kiadó) az adatvédelmi biztos, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 29.§ alapján, az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezése megtörtént. A bejegyzés folyamatban van.


A www.stahl.hu portál adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvei folyamatosan elérhetőek az oldalon Adatvédelmi szabályzatok cím alatt.


Adatvédelemről általában

 
A privátszféra és az Ön személyes adatainak védelme a Kiadó számára kiemelt jelentőségű. A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok gyűjtése és kezelése megfelel a hatályban lévő magyar adatvédelmi előírásoknak. Különösen a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvénynek, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. Törvénynek, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek, és a 2008. évi XLVIII. Törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseinek, és Kiadó ezeknek megfelelően jár el adatkezelése során.


A weboldal tartalmazhat linkeket, melyek átvezethetnek egyéb szolgáltató olyan weboldalára, ahol a jelen Tájékoztatóban vagy az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások esetlegesen nem érvényesülnek. A Kiadónak nincs lehetősége arra, hogy ezen más szolgáltatók által fenntartott weboldalakon az adatvédelmi előírásokat betartassa, ezért a Kiadó ezen más szolgáltatók által fenntartott weboldalak tekintetében az adatvédelmi előírások betartásáért semminemű felelősséget nem vállal.


Adatkezelő az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatok.

 

Adatgyűjtés

 

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név,e-mail cím, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezeket regisztráció közben.Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Ön a weboldalon a regisztráció során a jelen Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó regisztráció során Ön által megadott Adatokat a jelen Tájékoztatóban rögzített előírások betartásával gyűjtse, felvegye, rögzítse, tárolja, feldolgozza, felhasználja, rendszerezze, továbbítsa és egyéb módon kezelje. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melynek megadása önkéntes.
A Kiadó az adatkezelés során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást is alkalmazhat.
Adatkezelés egyéb szabályaiAz Adatokat a Kulinária Kft. mint Adatkezelő kezeli. Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg Ön nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 
Ön jogosult a Kiadó által kezelt Adatokról és az adatkezeléssel összefüggő kérdésekről tájékoztatást valamint az Adatok helyesbítését kérni, jogaik megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz vagy bírósághoz fordulni és kár bekövetkezése esetén kártérítést követelni a Kulinária Kft-től.
Kiadó, mint Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.

 

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Kiadó csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.

 

Az Adatok jelen Tájékoztató szerinti átadását követően az Adatokat az a harmadik személy is kezeli, akinek az Adatok átadásra kerültek. Ezen külön adatkezelés tekintetében Ön a jogait közvetlenül ezen személy felé gyakorolhatja, a Kiadó nem jogosult ezen harmadik személyekkel szemben az Ön jogainak érvényesítése érdekében fellépni.

 

Cookie-k használata

 

Weboldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár.Amennyiben nem szeretné, hogy a  Kulinária Kft. cookie-kat alkalmazzanak az Ön vonatkozásában, úgy inaktíválja azok fogadását a web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

 

Adatvédelemi intézkedések

 

Tájékoztatjuk, hogy a Kiadó megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott Adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük.

 

Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.

HÍRLEVÉL
Büntetlen finomságok
Szavazás
Hány adag ételt főzöl általában egyszerre?
4 emberre
6 emberre
még többre
csak magamra
kettőnkre
Szavazok
Partnereink